2019

Článok: „Boj s artritídou“ – Tréningový program zahŕňajúci dýchacie cvičenia, vystavovanie sa chladu a meditáciu zmierňuje zápal a aktivitu chorôb pri axiálnej spondylartritíde  – Proof of concept

 

Pod vedením: G. Buijze, M. de Jong, M. Kox, M. van de Sande, D. van Schaardenburg, R. van Vugt, C. Popa, P. Pickkers, D. Baeten – Amsterdam Medical Centre

 

Zhrnutie: Hlavným cieľom tejto štúdie bolo posúdiť, či by metóda mohla meniť vrodené imunitné reakcie u pacientov s axiálnou spondylartritídou, čo je chronický reumatický zápal chrbtice. Tento dôkaz koncepčnej štúdie bol založený na predchádzajúcom výskume, ktorý ukázal, ako ľudia boli schopní po tréningu metódy Wima Hofa dobrovoľne ovplyvniť reakciu fyziologického stresu na vyvolanie zápalu. Štúdia primárne skúma bezpečnosť praktizovania metódy pre túto skupinu pacientov, ale skúmala aj zmeny zápalových markerov a aktivity chorôb a kvality života z pohľadu pacientov. Výsledky ukázali, že metodu Wima Hofa je možné bezpečne aplikovať u pacientov s axiálnou spondylartritídou, čo je  chronický zápalový stav. Ďalej bol zistený významný pokles zápalových markerov hladín ESR a CRP, ktoré sú validovanými biomarkermi choroby. Nakoniec sa po intervencii zistilo, že sa zlepšujú rôzne ďaľšie ukazovatele kvality života pacientov. Výsledky teda naznačujú, že metóda Wima Hofa nielen umožňuje zdravým jedincom dobrovoľne ovplyvňovať imunitnú odpoveď organizmu pri akútnom zápale, ale aj pri chronickom zápale súvisiacom s imunitne sprostredkovanými zápalovými stavmi.

Link na štúdiu TU

Juraj Buček
admin@jurajbucek.sk
Žiadne komentáre

Sorry, the comment form is closed at this time.