2020

Článok: Zapojenie laktátu a pyruvátu do protizápalových účinkov vyvolaných dobrovoľnou aktiváciou sympatického nervového systému. Metabolity 2020.

Autori: Zwaag J, Ter Horst R, Blaženović I, Stoessel D, Ratter J, Worseck JM, Schauer N, Stienstra R, Netea MG, Jahn D, Pickkers P, Kox M.

 

Zhrnutie: Tento výskum rozširuje štúdiu publikovanú v roku 2014 o účinku Wim Hof Metódy na náš sympatický nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Ukázalo sa, že sympatický nervový systém je možné dobrovoľne aktivovať s použitím metódy Wima Hofa. Táto štúdia hodnotila, či metóda ovplyvňuje plazmatický metabolom a či sú tieto zmeny spojené s pozorovanými imunomodulačnými účinkami. Táto štúdia ukázala, že ľudia praktikujúci Wim Hof metódu mali okrem iného vyššie plazmatické koncentrácie laktátu a pyruvátu. To ukazuje na zvýšenú aktiváciu Coriho cyklu. Štúdia sa domnieva, že v rámci vyškolenej skupiny laktát a pyruvát čiastočne prispel k zvýšeniu protizápalového IL-10 a k zníženiu prozápalového IL-1beta, IL-6 a TNF alfa. Ukázalo sa, že laktát a pyruvát v dostatočne vysokých množstvách spôsobujú protizápalovú odpoveď nášho imunitného systému. Ako sa ukazuje, náš metabolizmus má vplyv na imunitný systém. Metóda spôsobuje posun v metabolizme, ktorý čiastočne prispieva k protizápalovej reakcii.

Link na štúdiu TU

Juraj Buček
admin@jurajbucek.sk
Žiadne komentáre

Sorry, the comment form is closed at this time.