Wim Hof Metóda Vedecké podloženie a dôkazy

Vedecké podloženie Wim Hof metódy

eBook – Wim Hof Metóda – 10 Benefitov, ktoré vám zaručene zlepšia život + Bonus: Funkčný návod na zmiernenie stresu
Získajte prístup k pravidelnej inšpirácii a extra bonusom, iba pre členov a ako DARČEK vám ZDARMA pošlem tento eBook, kde objavíte skvelé benefity metódy a funkčný návod ako sa zbaviť stresu a získať viac životnej energie, zdravia a sily pre šťastný život.

PRELOM NA VEDECKEJ ÚROVNI

Radboudská štúdia preukázala, že praktizovaním WHM techniky v rámci už krátkodobého tréningového programu, je skutočne možné vedome ovplyvniť sympatický nervový systém a imunitný systém (2014 Kox, Pikkers a kol.)

ČO DOTERAZ “NEBOLO MOŽNÉ”!

Schopnosti Wima Hofa „ľadového muža“, ako ovplyvňovať svoje telo a myseľ a byť pri plnej fyzickej aj duševnej kondícii, sile a zdraví aj pri extrémne záťažových situáciách, sa dlho považovalo z pohľadu vedy a lekárskej obce za nepredstaviteľné. Až prvý výskum a štúdia na Radboudovej univerzite z roku 2011 veci skutočne zmenila.

wim hof metóda vedecký dôkaz

Výsledky výskumu preukázali, že pomocou Wim Hof metódy je skutočne možné vedome a dobrovoľne ovplyvniť svoj autonómny nervový systém, čo sa dovtedy považovalo za absolútne nemožné a už len prívlastok “autonómny” nervový systém predurčoval, že sú to automatické procesy organizmu, ku ktorým nemáme žiadny prístup. Dnes už vieme, že opak je pravdou!

Toto prelomové zistenie bolo publikované v PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) resp. v oficiálnom zborníku prác Národnej akadémie vied Spojených štátov amerických, vydávaného od roku 1915, čo nastavilo kredibilitu a dôveryhodnosť a doslova prepísalo učebnice biológie. Zároveň vyvolalo obrovskú zvedavosť vedcov a verejnosti po celom svete.

Odvtedy sa veľa lekárov a vedcov zaujímalo o prínosy a výhody metódy Wima Hofa, ktoré by mohli zachrániť milióny ľudských životov. Wim a jeho tím dnes naďalej spolupracujú s výskumnými inštitúciami a v súčasnosti prebiehajú ďalšie štúdie.

PRELOMOVÉ VEDECKÉ ŠTÚDIE

#1 – RADBOUNDSKÁ UNIVERZITA, HOLANDSKO (2014)

     Zameraná na overenie, či je možné výsledky z prvej štúdie o Wimovi reprodukovať s väčšou skupinou.

     Dvanástim náhodne vybraným ľuďom, ktorých Wim naučil svoju metódu za 4 dni, bol do žily priamo vstreknutý endotoxín a výsledky ukázali, že rovnako ako Wim, dokázali ovládať svoj sympatický nervový systém a odpoveď imunitného systému a všetci boli na prekvapenie lekárov bezpríznakoví.

     Protizápalové mediátory boli o 200% vyššie, zatiaľ čo zápalové mediátory o 50% nižšie.

     Boli zaznamenané významné zistenia ovplyvňujúce stavy spojené s nadmerným alebo pretrvávajúcim zápalom najmä autoimunitným ochorením“. (2014, Knox a kol.)

#2 – WAYNOVA ŠTÁTNA UNIVERZITA, MICHIGAN, USA (2018)

     Výskum je tiež známy ako „Mozog nad telom (Brain over Body)“ štúdia.

     Štúdia zameraná na pochopenie funkcií mozgu, ktoré umožňujú Wimovi vydržať extrémne vystavenie sa chladu.

     Wim bol oblečený do špeciálneho obleku s kontrolovanou teplotou a podrobil sa funkčnej magnetickej rezorancii (fMRI) a počítačovej tomografii (PET/CT).

     Výsledky preukázali aktiváciu špecifických oblastí v mozgu zodpovedných za potlačenie bolesti.

     Výsledky štúdie dokazujú možnosť zmiernenia viacerých klinických syndrómov s použitím metódy (2018, Muzik a kol.)

VYSVETLENIE METÓDY PRIAMO OD WIMA

Stiahnite si oficiálny dokument detailne popisujúci vedu, ktorá stojí za metódou.

ČASOVÁ OS VEDECKÝCH ŠTÚDIÍ

Wim neustále spolupracuje s rôznymi inštitúciami po celom svete, aby vedecky podporil nové, potenciálne využitia metódy. Pozri si nižšie v časovej nadväznosti doterajšie vedecké výskumy spolu s odkazmi na konkrétne vedecké práce, podporujúce funkčnosť metódy.

PRIEBIEHAJÚCE

Zápal a bolesť: V Holandsku dokončuje Radboud University Medical Center v Nijmegene novú štúdiu o účinkoch rôznych zložiek metódy Wima Hofa na zápal a bolesť.   Mozgová aktivita: Štátna univerzita Wayne v Michigane v USA meria vplyv metódy na mozgovú aktivitu. Tento výskum pozostáva z 2 častí: 1. Účinky izolovanej expozície chladu 2. Účinky expozície chladu v kombinácii s dýchacími cvičeniami metódy a nastavením mysle.   Wim Hof metóda vs duševné zdravie a odolnost voči stresu: Kalifornská univerzita v San Fransisco meria dopady metódy v oblasti duševného zdravia a odolnosti…

Read more

2020

Článok: Zapojenie laktátu a pyruvátu do protizápalových účinkov vyvolaných dobrovoľnou aktiváciou sympatického nervového systému. Metabolity 2020. Autori: Zwaag J, Ter Horst R, Blaženović I, Stoessel D, Ratter J, Worseck JM, Schauer N, Stienstra R, Netea MG, Jahn D, Pickkers P, Kox M.   Zhrnutie: Tento výskum rozširuje štúdiu publikovanú v roku 2014 o účinku Wim Hof Metódy na náš sympatický nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Ukázalo sa, že sympatický nervový systém je možné dobrovoľne aktivovať s použitím metódy Wima Hofa. Táto štúdia hodnotila, či metóda ovplyvňuje plazmatický metabolom a…

Read more

2019

Článok: „Boj s artritídou“ – Tréningový program zahŕňajúci dýchacie cvičenia, vystavovanie sa chladu a meditáciu zmierňuje zápal a aktivitu chorôb pri axiálnej spondylartritíde  – Proof of concept   Pod vedením: G. Buijze, M. de Jong, M. Kox, M. van de Sande, D. van Schaardenburg, R. van Vugt, C. Popa, P. Pickkers, D. Baeten – Amsterdam Medical Centre   Zhrnutie: Hlavným cieľom tejto štúdie bolo posúdiť, či by metóda mohla meniť vrodené imunitné reakcie u pacientov s axiálnou spondylartritídou, čo je chronický reumatický zápal chrbtice. Tento dôkaz koncepčnej štúdie bol založený…

Read more

2018

Článok: „Mozog nad telom“ – Štúdia o zámernej regulácii autonómnych funkcií počas vystavenia chladu   Pod vedením: O. Muzik, K. Reilly, V. Diwadkar – Wayne State University School of Medicine    Zhrnutie: Výsledky jasne demonštrujú schopnosť určitých oblastí mozgu prispievať podstatnou reguláciou zhora nadol k reakcii tela na averzné environmentálne stimuly, čo podporuje doterajšiu teóriu, že táto funkcia bola takmer výlučne vyhradená pre periférne indukované procesy. Celý odborný článok nájdete TU    

Read more

2015

Článok: Úloha výsledných očakávaní od tréningového programu pozostávajúceho z meditácie, dýchacích cvičení a vystavenia chladu v reakcii na podanie endotoxínu: Štúdia Proof of concept   Pod vedením: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A.W.M. Evers – Radboud University Medical Centre    Zhrnutie: Príspevok dopĺňa predchádzajúcu štúdiu publikovanú v roku 2014, ktorá sa týka schopnosti dobrovoľne ovplyvňovať fyziologickú stresovú reakciu zdravých ľudí na experimentálne vyvolaný zápal po tréningu metódy Wima Hofa. Jedná sa o štúdiu zameranú na preukázanie princípu, ktorá skúmala, ako môžu mať očakávania človeka úlohu pri výsledku liečby….

Read more

2014

Článok: Časté vystavenie extrémnemu chladu a termogenéza hnedého tuku a chladu. Štúdia na monozygotnom dvojčati   Pod vedením: J. Vosselman, W.D. van Marken-Lichtenbeld – Maastricht University Medical Center   Zhrnutie: Táto štúdia testovala účinky životného štýlu s častého vystavenia sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo (BAT) a termogenézu vyvolanú chladom (CIT). Experiment porovnával Wima Hofa, ktorý je zvyknutý na extrémne vystavenie sa chladu s jeho monozygotickým dvojčaťom, ktoré sa chladu počas života nevystavovalo. Obaja používali dýchaciu techniku podobnú g-Tummo. Výsledky nepreukázali žiadny významný rozdiel v BAT alebo CIT medzi týmito…

Read more

2014

Článok:  Dobrovoľná aktivácia sympatického nervového systému a útlm vrodenej imunitnej odpovede u ľudí   Pod vedením: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. a kol. – Radboud University Medical Center.   Zhrnutie: Odborný článok hodnotí účinky Wim Hofovej metódy na autonómny nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Skupina dvanástich ľudí bola trénovaná metódou Wima Hofa predtým, ako podstúpila experiment na vyvolanie zápalu, ktorý obvykle vyústil do príznakov podobných chrípke. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nepoužívala metódu Wima Hofa, účastníci skupiny, ktorý používali techniky Wim Hof metódy vykazovali výrazne menej symptómov,…

Read more

2014

Článok:  Kontrolovaná hyperventilácia po tréningu môže urýchliť výškovú aklimatizáciu   Pod vedením: G. Buijze, M.T. Hopman   Zhrnutie: Táto správa sa zaoberá účinkami Wim Hofovej metódy na akútnu horskú chorobu (AMS). Počas expedície na Mt. Kilimandžáro, skupina 26 turistov, ktorí boli zaškolení do metódy Wima Hofa, použili dýchacie techniky na prevenciu a v prípade potreby aj na zvrátenie príznakov AMS. Celý odborný článok nájdete TU

Read more

2012

Článok: Vplyv koncentrácie / meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vrodenú imunitnú odpoveď.   Pod vedením: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. a kol. – Radboud University Medical Center.   Zhrnutie: Tento výskum sa uskutočnil po tom, čo Wim Hof tvrdil, že môže ovplyvniť jeho autonómny nervový systém a tým aj vrodenú imunitnú odpoveď. Jeho zápalová reakcia sa merala počas 80 minútového ponorenia celého tela do ľadu a cvičenia koncentrácie podľa Wim Hof metódy. Okrem toho sa uskutočnil experiment s endotoxínom. Výsledky preukázali, že techniky metódy Wima Hofa vyvolávajú…

Read more

2009

List: Krvné testy počas meditácie a dýchacích cvičení.   Pod vedením: Dr. K. Kamlera a G. Stewarta New York.   Zhrnutie: Počas pokusu o svetový rekord, kedy bol Wim úplne zasypaný ľadom a mal oblečené iba krátke nohavice, prehltol kapsulu monitoringu vitálnych parametrov, za účelom zmerania teploty jadra. Teplota jadra začala na 37 ° C a po 75 minútach v ľade klesla na 31,1 ° C. Je pozoruhodné, že jeho teplota počas nasledujúcich 20 minút opäť vzrástla na 34,4 ° C. Štandardná lekárska dogma hovorí, že akonáhle teplota v jadre…

Read more

2007

Štúdia: Krvné testy počas meditácie a dýchacích cvičení     Pod vedením:  Dr. K. Traceyovou – Feinsteinov inštitút

Read more

POĎ A VYSKÚŠAJ WIM HOF METÓDU NA VLASTNEJ KOŽI

1. ZÍSKAJ eBOOK ZDARMA

Získajte prístup k pravidelnej inšpirácii a extra bonusom a zľavám dostupných iba pre členov a ako DARČEK vám ZDARMA pošlem eBook >> 10 Benefitov metódy, kde objavíte skvelé prínosy a funkčný návod ako sa zbaviť stresu a získať tak ešte viac životnej energie, zdravia a sily pre vás život. Metóda je jedinečnou kombináciou techník, ktoré umožňujú jednoducho prevziať kontrolu nad vlastným telom a mysľou a získať tak skvelé benefity pre rôzne oblasti vášho života.

Niektoré z benefitov, ktoré v eBooku nájdete:

posilnenie imunitného systému

viac životnej energie pre prácu, rodinu a záľuby

zlepšenie zvládania chladu

kvalitný spánok pre regenaráciu

výrazná úľava od stresu a napätia

zlepšenie psychickej pohody a nálady

posilnenie vôle, sebadôvery, odhodlania a vytrvalosti

skvelý cievny fitnes

zníženie srdcového pulzu a krvného tlaku

 

Skutočná skratka ako sa stať šťastnejším, silnejším a zdravším 🙂
eBook – Wim Hof Metóda – 10 Benefitov, ktoré vám zaručene zlepšia život + Bonus: Funkčný návod na zmiernenie stresu
2. ZAŽI SKVELÝ, INTENZÍVNY WORKSHOP

Príď si vyskúšať metódu v lone nádhernej prírody, kde vás odborne a bezpečne prevediem všetkými piliermi metódy – dychové cvičenie, chladová terapia a nastavenie mysle so zameraním na jednoduchosť, efektivitu a dlhodobú udržateľnosť. Budeme spolu aplikovať najnovšie poznatky, tipy a odporúčania, priamo z Wim Hof Method akadémie 2022. Absolvovanie kurzu prináša skutočný životný reštart, možnosť osobnej transformácie s blahodarnými benefitmi pre mnohé oblasti vášho života. 

Čo očakávať od kurzu:

bezpečné a pokojné prostredie v lone prírody

predstavíme si Wim Hof metódu (história, o Wimovi, cesta k vede, prelomové okamihy, 3 piliere metódy, … )

budeme aj trochu experimentovať s dychom a vlastným telom

naučíte sa ako správne a bezpečne praktizovať WHM dychové cvičenie

naučíte sa 3-krokový protokol chladovej terapie podľa metódy Wima Hofa

osvetlíme si, čo sa v tele skutočne deje pri WHM dýchaní, chladovej terapii a nastavení mysle

získate najnovšie informácie o vede podané ľudskou rečou

rôzne zaujímavostí a dôležité súvislostí v rámci všetkých 3 pilierov metódy

budeme sa tiež trochu hýbať, uvoľňovať napätie a pracovať s telom a vnútorným svetom

ponoríme sa do ľadovej vody (plne dobrovoľné)

bude k dispozícii niečo zdravé pod zub a čistá pramenitá voda priamo z lesa

po workshope obdržíte špeciálny info balíček Wim Hof metódy s praktickými postupmi

získate prístup do skupiny, kde zdieľame svoje úspechy, motiváciu či progres

vždy skvelá atmosféra a silný zážitok

individuálny prístup

pohodlný prístup autom a zdarma parkovanie

profesionálne fotografie zachycujúce nezabudnuteľné okamihy

prekvapenie na záver >> darček pre každého 🙂

NAJNOVŠIE ČLÁNKY Z BLOGU

Tipy, skúsenosti, zaujímavosti, návody a omnoho viac, …  🙂

NOVÝ E-SHOP

Originálny dizajn, prémiová kvalita, eco-fiendly produkty, … 🙂
Eshop t-shirts inspired by Wim Hof Method

DIZAJN

Originálny dizajn produktov inšpirovaný nielen metódou Wima Hofa, ktorý nenájdete nikde inde.

 

NAŠE ZÁSADY A PRÍSTUP

  • Záleží nám na vysokej kvalite materiálu a potlače,
  • Produkty vyrobené s použitím najnovšej technológie tlače DTG (direct-to-garment),
  • Trojitá kontrola kvality pred odoslaním produktu,
  • Produkty sú vyrobené s ohľadom na udržateľnosť a zodpovednosť voči planéte a ľudom,
  • Podporujeme eco-fiendly produkty,
  • Materiály sú získavané od etických značiek a dodávateľov, ktorí spĺňajú pracovné, environmentálne a bezpečnostné požiadavky.

 

PRAVIDEĽNE PRIDÁVAME NOVÉ PRODUKTY DO E-SHOPU 🙂