Koncentrácia a pozornosť pred, počas a po otužovaní je skutočne jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich kvalitu zážitku a benefity plynúce z Wim Hof metódy. Bonus - skvelé miesto na otužovanie dostupné autom....