Koncentrácia a pozornosť pred, počas a po otužovaní je skutočne jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich kvalitu zážitku a benefity plynúce z Wim Hof metódy. Bonus - skvelé miesto na otužovanie dostupné autom....

Vyskúšajte overené tipy ako podporiť silnú vôľu a sebadisciplínu. S odhodlaním a vytrvalosťou sú ľudia šťastnejší, zdravší, spokojnejší vo vzťahoch, majú lepšiu kariéru, ľahšie zvládajú stres, konflikty a nepriaznivé záťažové situácie. A preto posilnenie vôle a schopnosti vytrvať v nasadení a sebadisciplíne vám prinesie do života iba veľa výhod....