Zápal a bolesť: V Holandsku dokončuje Radboud University Medical Center v Nijmegene novú štúdiu o účinkoch rôznych zložiek metódy Wima Hofa na zápal a bolesť.   Mozgová aktivita: Štátna univerzita Wayne v Michigane v USA meria vplyv metódy na mozgovú aktivitu. Tento výskum pozostáva z 2 častí: 1. Účinky izolovanej expozície chladu 2. Účinky expozície chladu v kombinácii s dýchacími cvičeniami metódy a nastavením mysle.   Wim Hof metóda vs duševné zdravie a odolnost voči stresu: Kalifornská univerzita v San Fransisco meria dopady metódy v oblasti duševného zdravia a odolnosti voči stresu....

Článok: Zapojenie laktátu a pyruvátu do protizápalových účinkov vyvolaných dobrovoľnou aktiváciou sympatického nervového systému. Metabolity 2020. Autori: Zwaag J, Ter Horst R, Blaženović I, Stoessel D, Ratter J, Worseck JM, Schauer N, Stienstra R, Netea MG, Jahn D, Pickkers P, Kox M.   Zhrnutie: Tento výskum rozširuje štúdiu publikovanú v roku 2014 o účinku Wim Hof Metódy na náš sympatický nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Ukázalo sa, že sympatický nervový systém je možné dobrovoľne aktivovať s použitím metódy Wima Hofa. Táto štúdia hodnotila, či metóda ovplyvňuje plazmatický metabolom a či sú tieto...

Článok: „Boj s artritídou“ - Tréningový program zahŕňajúci dýchacie cvičenia, vystavovanie sa chladu a meditáciu zmierňuje zápal a aktivitu chorôb pri axiálnej spondylartritíde  - Proof of concept   Pod vedením: G. Buijze, M. de Jong, M. Kox, M. van de Sande, D. van Schaardenburg, R. van Vugt, C. Popa, P. Pickkers, D. Baeten - Amsterdam Medical Centre   Zhrnutie: Hlavným cieľom tejto štúdie bolo posúdiť, či by metóda mohla meniť vrodené imunitné reakcie u pacientov s axiálnou spondylartritídou, čo je chronický reumatický zápal chrbtice. Tento dôkaz koncepčnej štúdie bol založený na predchádzajúcom výskume, ktorý...

Článok: „Mozog nad telom“ - Štúdia o zámernej regulácii autonómnych funkcií počas vystavenia chladu   Pod vedením: O. Muzik, K. Reilly, V. Diwadkar - Wayne State University School of Medicine    Zhrnutie: Výsledky jasne demonštrujú schopnosť určitých oblastí mozgu prispievať podstatnou reguláciou zhora nadol k reakcii tela na averzné environmentálne stimuly, čo podporuje doterajšiu teóriu, že táto funkcia bola takmer výlučne vyhradená pre periférne indukované procesy. Celý odborný článok nájdete TU    ...

Článok: Úloha výsledných očakávaní od tréningového programu pozostávajúceho z meditácie, dýchacích cvičení a vystavenia chladu v reakcii na podanie endotoxínu: Štúdia Proof of concept   Pod vedením: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A.W.M. Evers - Radboud University Medical Centre    Zhrnutie: Príspevok dopĺňa predchádzajúcu štúdiu publikovanú v roku 2014, ktorá sa týka schopnosti dobrovoľne ovplyvňovať fyziologickú stresovú reakciu zdravých ľudí na experimentálne vyvolaný zápal po tréningu metódy Wima Hofa. Jedná sa o štúdiu zameranú na preukázanie princípu, ktorá skúmala, ako môžu mať očakávania človeka úlohu pri výsledku liečby. Zistili sa náznaky, že...

Článok: Časté vystavenie extrémnemu chladu a termogenéza hnedého tuku a chladu. Štúdia na monozygotnom dvojčati   Pod vedením: J. Vosselman, W.D. van Marken-Lichtenbeld - Maastricht University Medical Center   Zhrnutie: Táto štúdia testovala účinky životného štýlu s častého vystavenia sa extrémnemu chladu na hnedé tukové tkanivo (BAT) a termogenézu vyvolanú chladom (CIT). Experiment porovnával Wima Hofa, ktorý je zvyknutý na extrémne vystavenie sa chladu s jeho monozygotickým dvojčaťom, ktoré sa chladu počas života nevystavovalo. Obaja používali dýchaciu techniku podobnú g-Tummo. Výsledky nepreukázali žiadny významný rozdiel v BAT alebo CIT medzi týmito dvoma subjektmi. Wimova teplota...

Článok:  Dobrovoľná aktivácia sympatického nervového systému a útlm vrodenej imunitnej odpovede u ľudí   Pod vedením: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. a kol. - Radboud University Medical Center.   Zhrnutie: Odborný článok hodnotí účinky Wim Hofovej metódy na autonómny nervový systém a vrodenú imunitnú odpoveď. Skupina dvanástich ľudí bola trénovaná metódou Wima Hofa predtým, ako podstúpila experiment na vyvolanie zápalu, ktorý obvykle vyústil do príznakov podobných chrípke. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá nepoužívala metódu Wima Hofa, účastníci skupiny, ktorý používali techniky Wim Hof metódy vykazovali výrazne menej symptómov, mali nižšie hladiny prozápalových...

Článok:  Kontrolovaná hyperventilácia po tréningu môže urýchliť výškovú aklimatizáciu   Pod vedením: G. Buijze, M.T. Hopman   Zhrnutie: Táto správa sa zaoberá účinkami Wim Hofovej metódy na akútnu horskú chorobu (AMS). Počas expedície na Mt. Kilimandžáro, skupina 26 turistov, ktorí boli zaškolení do metódy Wima Hofa, použili dýchacie techniky na prevenciu a v prípade potreby aj na zvrátenie príznakov AMS. Celý odborný článok nájdete TU...

Článok: Vplyv koncentrácie / meditácie na aktivitu autonómneho nervového systému a vrodenú imunitnú odpoveď.   Pod vedením: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. a kol. - Radboud University Medical Center.   Zhrnutie: Tento výskum sa uskutočnil po tom, čo Wim Hof tvrdil, že môže ovplyvniť jeho autonómny nervový systém a tým aj vrodenú imunitnú odpoveď. Jeho zápalová reakcia sa merala počas 80 minútového ponorenia celého tela do ľadu a cvičenia koncentrácie podľa Wim Hof metódy. Okrem toho sa uskutočnil experiment s endotoxínom. Výsledky preukázali, že techniky metódy Wima Hofa vyvolávajú riadenú stresovú reakciu. Táto reakcia...